OM ARBOEHUS.DK

På trods af navnet Arboehus.dk er ejendomsmæglerforretningen baseret på en god gammeldags vestjydsk måde at arbejde på. Vi er nemlig overbeviste om at enhver hushandel, hvad enten der er tale om et køb eller et salg, bygger på et fundament af oprigtig begejstring, ærlighed, indlevelse og evnen til at kunne matche mennesker og ejendomme. Har du ønsket om at handle med en ægte lokal og uafhængig ejendomsmægler i Limfjordslandet i Vestjylland? Ja så er du endt det rette sted. Vores primære arbejdsområder er Jegindø, Thyholm, Thy, Sydthy og Struer.
Ejendomsmæglerfirmaet Arboehus.dk i Vestjylland er 100% ejet og drevet af Ejendomsmægler, MDE, Dennis Studsgaard Arboe. Firmaet bliver drevet fra hjemmeadressen på det skønne Jegindøs nordlige spids - lokalt kendt som ”Æ´ Himmeri´” eller på nudansk ”Himmeriget”. Adressen nærmere bestemt Ternevej 5, Jegindø, 7790 Thyholm (Struer Kommune). Her bor Dennis sammen med sin kone og 2 døtre. Dennis er født og opvokset på Jegindø i Vestjylland og er den eneste ejendomsmægler med forretningssted på Thyholm og han kan ikke blot kalde sig lokal, men også indfødt. Eller med et andet ordvalg - din egns egen ejendomsmægler i Limfjordslandet Vestjylland.
Dennis blev i 2001 færdiguddannet og registreret Ejendomsmægler i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Dennis er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening (MDE). Siden 2001 har han beskæftiget sig med ejendomshandel og arbejdet som ejendomsmægler dels i Aalborg, Støvring, Svenstrup, Vinderup (afdelingsleder) og Struer (afdelingsleder). Tidligere har Dennis arbejdet som uafglært tømrer og har således også god baggrundsviden om håndværk, hvilket ofte er en fordel, når der skal vurderes og handles fast ejendom.
Som et helt uafhængigt ejendomsmæglerfirma er vi fuldt ud selvbestemmende og har ingen interesser ud over at give dig den bedst mulige oplevelse og løsning, når du handler fast ejendom – både som sælger og køber. Vi sætter en stor ære i at gøre tingene ordentligt og korrekt første gang og er som medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening fuldt ud omfattet af forsikringer og garantistillelser som de større kæder/ejendomsmæglerforretninger. Vi har dog gennem vores størrelse og ejerstruktur den fordel, at beslutninger kan tages med det samme – vi skal ikke spørge nogen steder. Vi har selvfølgelig mulighed for at henvise til pengeinstitutter, kreditforeninger og forsikringsselskaber, hvis dette er et ønske. Vi bestræber os i den forbindelse på altid at finde de bedste løsninger for dig ud fra et objektivt grundlag.
Arboehus.dk koncentrerer sig om arbejdsområder der udspringer omkring boligen. Vi vurderer og handler med villaer, flexboliger, sommerhuse (et af vores specialer), nedlagte landbrug, mindre landbrug (uden produktion), liebhaveri, blandet bolig og erhverv, grunde og projektsalg i Vestjylland. En bred vifte måske? - men området vi bor i indbyder til det og vi kan det hele - hvad enten det er med fjordblik eller bliktag. Står du som køber og har brug for rådgivning, når du skal købe ejendom? Her kan vi som ekspert i bolighandel selvfølgelig også hjælpe til og måske en da bedre end en advokat. Dette dog selvfølgelig kun hvis du køber ejendom hos en anden mægler. Se mere herom under menupunktet ”Køberrådgivning” øverst på siden. Arboehus laver også fremtidsfuldmagter, hvor du har mulighed for at sikre dig retten til at bestemme, hvem der skal tage vigtige beslutninger for dig, hvis du selv bliver ude af stand til det.
 
Arboehus.dk er ansvarsbevidste og miljøbevidste. Vi handler og køber vores produkter lokalt, her hvor vi bor, når det er forretningsmæssigt forsvarligt. Vi anvender kun Svanemærket papir. Vi har ved indkøb af kontormaskiner og EDB haft fokus på forbruget og kun købt udstyr, der er mærket med Energy Star. Vores hus og kontor opvarmes af jordvarme. Dette fordi vi holder af og sætter stor pris på området og naturen vi bor og arbejder i. Vi forsøger således, der hvor vi kan, at hjælpe til med at bevare den bedst muligt.
Ejendomsmæglervirksomheden har tegnet ansvarsforsikring og garantistillelse hos HDI Global Speciality, filial af HDI Global Speciality DE. Langebrogade 3F, 1411 Købehavn K. Telefon: 3336 9696. Mail: claim-dk@hdi-specialty.com. www.hdi.global/en-dk. Forsikringen dækker kun formidling af fast ejendom beliggende i DK, som udføres fra kontorer med beliggenhed i Europa. Forsikringen er tegnet via ejendomsmæglerens faglige organisation Dansk Ejendomsmæglerforening. Find Dansk Ejendomsmæglerforening og HID Global her www.de.dk og www.hdi.global/dk/dk 
Virksomhedens indehaver og ansatte er alle medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening. Lovgivningen for ejendomsmæglere er underlagt Erhvervsstyrelsen. "Ejendomsmægler" er en beskyttet titel, hvorfor titlen kun må benyttes af personer, der er registrerede i Erhvervsstyrelsens ejendomsmæglerregister. Find Erhvervsstyrelsen her www.erhvervsstyrelsen.dk
Vil du som forbruger klage over en ejendomsmægler, kan dette ske til Klagenævnet for Ejendomsformidling, Islands Brygge 43, 2300 København S, Tlf. 70 25 36 66, www.ejendomsmaeglernaevnet.dk.
eller til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere, Nævnenes Hus,
Toldboden 2, 8800 Viborg, Tlf. 72 40 56 00,
www.naevneneshus.dk
Persondatapolitik for Arboehus
I ejendomsmæglervirksomheden
Arboehus
CVR-nr. 32052975
Ternevej 5, 7790 Thyholm
30503422
post@arboehus.dk
www.arboehus.dk
Vi har i Arboehus fastsat denne persondatapolitik, for at kunne fortælle dig, hvordan vi indsamler, behandler og opbevarer dine personoplysninger, når du er i kontakt med os og aftager vores ydelser, hvad enten det er på vores hjemmeside, i et kundeforhold eller efter en sag er afsluttet.
Vi respekter dit privatliv og dine rettigheder til at beskytte dine personoplysninger. Derfor vil vi sikre lovlig, rimelig og gennemsigtig behandling af dine oplysninger, uanset hvorfra og hvorfor, vi har modtaget dine oplysninger.
Personoplysninger er alle oplysninger om en person, der kan identificeres. Det være sig oftest for- og efternavn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, og kontaktoplysninger i øvrigt, uanset om det er kontakt til dig privat eller på din arbejdsplads.
Vi behandler dine personoplysninger for at kunne levere den service og de ydelser, som du vælger at aftage hos os, om det er på vores hjemmeside eller i vores fysiske butik(ker).
Vi indsamler de almindelige personoplysninger, der er nødvendige i vores relation til dig, og nødvendige for at optimere vores hjemmeside og vores ydelser i øvrigt.
Når du benytter vores hjemmeside, herunder bestiller vurdering, fremvisning, henter salgsmateriale eller tilmelder dig vores køberkartotek, indsamler vi dine kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. [Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om cookies nedenfor.]
Hvis du ikke efterfølgende indgår i en yderligere relation med os, opbevares dine oplysninger som udgangspunkt i 1 år fra seneste kontakt.
Når du indgår i et kundeforhold med os, herunder sætter din ejendom til salg, køber en ejendom, vi har til salg, eller aftager vores rådgivningsydelser, har vi behov for yderligere oplysninger. Du får yderligere oplysning om vores persondatabehandling i disse situationer.
 
Hvis du ikke efterfølgende indgår i en anden relation med os, opbevares dine oplysninger som udgangspunkt i 10 år fra kundeforholdets afslutning.
Når du kontakter os direkte i andre situationer, behandles dine kontaktoplysninger i vores telefon- og/eller IT-systemer.
 
Hvis du ikke efterfølgende indgår i en yderligere relation med os, opbevares dine oplysninger i op til 5 år fra seneste kontakt, afhængigt at kontaktes karakter.
Hvis vi undtagelsesvis har behov for at indsamle personfølsomme oplysninger, sker dette ikke uden dit samtykke.
Du kan til enhver tid få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig ved at kontakte os.
Vi videregiver dine personoplysninger til andre virksomheder herunder vores samarbejdspartnere og Boligsiden A/S.
Vi videregiver kun dine personoplysninger, når det er formålstjenstligt for at levere den service eller ydelse, du aftager fra os.
Herudover kan vi videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder, hvis det kræves af lovgivningen.
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til brug for markedsføring overfor dig uden dit samtykke. Du kan til enhver tid frabede dig markedsføring fra os eller vores samarbejdspartnere ved at kontakte os.
Hvis dine personoplysninger videregives til tredjelande, vil du blive oplyst om dette.
Når du får oplysning om, at andre dataansvarlige virksomheder behandler dine personoplysninger, skal du være opmærksom på, at de ikke nødvendigvis har samme persondatapolitik og persondatabehandling som os.
Vi indsamler dine personoplysninger fra dig. Herudover kan vi modtage oplysninger om dig fra andre. Hvis dette er tilfældet, vil du få oplysning om dette ved vores første kontakt herefter. Den nævnte oplysning kan blive givet ved en henvisning til denne persondatapolitik.
Vi sikrer dine personoplysninger ved både tekniske og organisatoriske foranstaltninger. På den måde beskytter vi dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring eller uautoriseret videregivelse eller adgang.
Vi kan løbende ændre denne persondatapolitik, og forbeholder os ret til dette, fordi vi løbende vil sikre, at vi opfylder kravene til korrekt behandling af dine personoplysninger.
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
 
Vi anvender teknologier, så som cookies, for at tilpasse indhold og annoncering, levere sociale mediefunktioner og for at kunne analysere trafikken på sitet. Vi deler også oplysninger om din brug af vores site med vores betroede partnere indenfor sociale medier, annoncering og analyse.

Hvad kan vi hjælpe med?


Udfyld formularen, og vi vender hurtigt tilbage til dig med svar på dine spørgsmål